کد مطلب : 3097
الزيارات: 1837
اخبار » اخبار وسط

مکتب اشراق یکی از سه مکتب فلسفی است که جناب سهروردی بنیادگذار آن در دنیای اسلام است. این مکتب، بر اصولی بنا شده که به گونه‌ای این فلسفه را از مکتب خِردگرایی مشّاء تفکیک کرده و روشی را برای بازجُست حقیقت عالم هستی و رسیدن به آن پیشنهاد می‌کند، که در پاره‌ای از مسائل ریشه در فلسفه پیشینیانی دارد که ذوق و استدلال، و شهود عقلی، ابزار کار آنان است.

مجموعه آثار شيخ اشراق سهروردي در چند جلد منتشر مي‌گردد که از اين تعداد تاکنون دو جلد شامل: القسم الأوَّل: فی ضوابط الفکر (المنطق) و القسم الثاني: في الأنوار اللهية (الحکمة)، که هر دو با تعلیقات و ایضاحات ملاصدراي شیرازی و جمعي از حکماي مشائين و اشراقيين، با مقدمه دکتر سیّد حسین نصر و تحقیق و تصحیح دکتر محمد (جلال الدين) ملکی از سوي انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه اديان و مذاهب، (چاپ دوم 1393) منتشر شده است.

بنا به نوشته محقق در مقدمه کتاب، در تصحیح کتاب حکمة الاشراق، بیش از بیست نسخه با دقت تمام دیده شده است. نخست همه نسخه‌های یاد شده با متن اصلی مقابله و اختلاف نسخ در پانوشت یادداشت شده است. پس از پایان مقابله، با دقت موارد اختلافی بررسی و آنچه به صواب نزدیک‌تر بود در متن و بقیه اختلاف نسخه‌ها که نقشی در تغییر معنا، داشتند در پانوشت‌ها آمده است.

دکتر حسین نصر در بخشي از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: <الحکمة الإشراقیة، اولین مجموعه کامل آثار شهاب‌الدین سهروردی است که به صورت علمی تصحیح و ویراسته شده است. نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه اش هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است را، در اختیار نه تنها علاقه مندان به تاریخ فلسفه اسلامی، بلکه به آنان که می خواهند در دامن سنت اسلامی به تفکر اسلامی مبادرت ورزند، قرار می‌دهد>....

اصل دستخط پروفسور سيّد حسين نصر، بر جلدهاي اول و دوم اين مجموعه، چنين است.

ـ القسم الأوَّل: فی ضوابط الفکر (المنطق):
 

 

 

 

- القسم الثاني: في الأنوار اللهية (الحکمة):

الحکمه الإشراقیه (المجموعه الکامله لمصنّفات شهاب الدّین یحیی السهروردی) در دو جلد با تقدیم، تحقیق و تصحیح محمد ملکی (جلال الدین) از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شده است.